Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Toán 12

HHP Oxy


Một phương pháp hay để giải PT, BPT.


Phương pháp sử dụng máy tính giải PT, BPT, HPT.


Bài tập chuyên đề PPTD trong mặt phẳng.


Phương pháp tiếp tuyến chứng minh BĐT.


Tai lieu boi duong HSG lop 12


Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng


De thi HSG Phu Tho 2014-2015